תפריט

שווארמה (פיתה / לאפה)
שווארמה הודו // 41/37
שווארמה עגל // 43/39
שווראמה מיקס // 42/38

שווארמה (הודו / עגל / מיקס)
צלחת שווארמה עם 3 תוספות // 61/63/59
חמגשית שווארמה (קטן) // 51/53/49
חמגשית שווארמה (גדול) // 71/73/69
סלט ארטורול עם שווארמה ולחם // 51/53/49

פלאפל (פיתה / לאפה / צלחת)
30/20/18

שניצל (פיתה / לאפה / צלחת)
48/36/32

נשנוש
כדור פלאפל // 2
קובה // 6
צ'יפס // 15

שתיה
כל סוגי השתיה // 10
קולה גדול // 16